Čivava a středoasijský pastevecký ovčák

Naše feny

Bratislava 2006 čiva

Amanda Karolinus-Wers